2014-2018

Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9. 2018 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Oslavy 100. let vzniku republiky 3) Finance a) Stav financí b) Rozpočtové opatření 4/2018 4)  Diskuze 5)  Závěr Bod č.1)   Technický…


Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8. 2018 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Smlouvy o poskytování hostingových služeb - ALIS spol s r.o. 3)   Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů  –…


Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.5. 2018 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Dodatku č.1 stanov Dobrovolného svazku obcí Cezava 3)   Schválení Dodatku k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání…


Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.3. 2018 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Výzva k jednání – pí Hýbelová 3)  Schválení příloh a ceníků ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu - SUEZ 4)  Pronájem…


Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 13. 12. 2017 v 19.00 hod na OÚ.   Program jednání:  1)   Technický bod 2)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - pí Gerichová 3)   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení…


 Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 20.9. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě. Program jednání: 1)  Technický bod 2) Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - pí Kosková 3)  Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného…


Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 07. 2017 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  DSO Cezava   3)  DSO Židlochovicko 4)  Schválení navýšení dotace ZŠ a MŠ Těšany 5)  Dotace na pořízení PC do knihovny 6) …


Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 30. 05. 2017 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  DSO Cazava   3)   DSO Židlochovicko 4)   Žádost o prodej pozemku p. Hanuš 5)   Smlouva E-ON 6)   Věcné břemeno E-ON 7) …


Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 08. 03. 2017 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 3)    Odvodnění obratiště za obchodem 4)   Žádost o dotaci SK Těšany 5)   Přípravná…


Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2016 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Projednání vodného a stočného na rok 2017 a dodatky smluv 3)   OZV 4)   Průmyslová zóna  a)  Žádost o prodej pozemků  b) …


Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 09. 11. 2016 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Žádost Leona Skarolková 3)  Žádost p. Sedláček 4)  Žádost farnost  5)  Obecně závazná vyhláška 6)  Funkce místostarosty 7) …


Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 08. 2016 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Smlouva o dílo Modrý Projekt s.r.o. 3)   Žádost Hana Klusáková 4)   Žádost Jana Bednářová 5)   Žádost Leona Skarolková 6) …


Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 06. 2016 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)               Technický bod 2)               Složení mandátu zastupitele  3)               Slib nového…


 Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 31. 03. 2016 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)    Kniha o obci 3)   Územní studie 4)   Nová linka IDS JMK 5)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 6)   Žádost…


Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení OZV 1/2015 3)   Projednání vodného a stočného na rok 2016, dodatky a evidence 4)   Zpráva o uplatňování územního…


Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 3. 11. 2015 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Knihovna 3)   Žádost Richter 4)   Splašková kanalizace Martina Nádeníčková 5)   Oprava obecního rozhlasu 6)   Sociální služby…


Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2015 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Veřejnoprávní smlouvy o sociálně-právní ochraně dětí 3)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –…


 Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2015 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Žádost paní Machálkové 3)   Volba nového místostarosty obce 4)  Oprava chodníků v obci (vyhodnocení nabídek) 5)  Odvedení…


Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2015 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON 3)  Bioodpady 4)  Oslavy obce a)  Schválení smlouvy na vytvoření publikace o obci b) Pomník…


 Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 16. 12. 2014 v 19.00 hod na OÚ.   Program jednání:  1)      Technický bod 2)      Schválení kulturního a stavebního výboru   3)      Schválení OZV 1/2014 4)      Projednání vodného,…


Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce dne 05. listopadu 2014 pro volební období 2014 – 2018 Program jednání:  1)       Zahájení a kontrola účasti 2)       Složení slibu 3)       Technický bod     a)       Schválení programu…


 www.nesvacilka.cz/resources/upload/data/151_vysledky_voleb.PDFpublikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme