O obci

Poloha

Nesvačilka leží 20 km jihovýchodně od Brna v nepatrném údolí po levém břehu Borkovanského potoka. Katastr obce 257 ha v nadmořské výšce 198 m a nejvyšší místem v katastru jsou Klínky 221 m a nejnižší prameny Šaratice 195 m. Obec sousedí s obcemi Žatčany, Moutnice a Těšany.

Vznik obce

Zakládací listina (nadání), kterou jménem biskupské vrchnosti vydala správa chrlického panství v Ivanovicích (Brněnských – Nennovitz) dne 29. listopadu 1715.
Odlehlý panský dvůr nedaleko Žatčan, byl rozdělen na 20 usedlostí (familií) pro nové osadníky. Jméno Nesvačilka, obec dostala podle rybníka Nesvačila (německy Neudorf, někdy také v listinách Nová ves, lidově Nová dědina).

Současnost

Obec má 108 domů a 346 obyvatel. Obchod s potravinami, pohostinství ( v součastnosti je uzavřeno), stavebniny.
Provozovnu na výrobu eurostanů, sportovních oděvů, kovotlačitelství, kovoobrábění, stolařství, auto-pneuservis, zahradnictví. 

Katastr

Katastr obce necelých 270 ha, v dnešní době převážně orné půdy, na které hospodařilo od roku 1957 JZD, ale v roce 1974 byla sloučena JZD Moutnice, Těšany Nesvačilka a po roce 1995 vznikla z tohoto uskupení, akciová společnost AgroMONET a.s. se sídlem v Moutnicích. Středisko v Nesvačilce není využíváno. 

Doprava

Většina obyvatel obce se vždy živila prací v zemědělství, až po založení JZD začali dojíždět za prací do Brna, a to především mladí, kteří se vyučili řemeslu a zůstali pracovat v průmyslu.Už v roce 1951 začal jezdit autobus na lince Nesvačilka - Sokolnice nádraží kde se přesedalo na vlak do Brna a to až do roku 1965, kdy začal autobus jezdit přímou linkou Nesvačilka – Brno. V roce 1956 byla ještě zřízena autobusová linka Nesvačilka – Židlochovice a později až do Hrušovan u Brna . Po zřízení IDS od září 2006 se opět jezdí linkou 612 na nádraží do Sokolnic, kde se opět přesedá na vlak, nebo městskou do Brna.
Do Židlochovic se musí přesedat v Žatčanech na linku 151.

Zaměstnanost

Po roce 1990 začalo v obci postupně několik živností, zámečnictví, kovotlačitelství, stolařství, autodoprava, výrobna stanů, výroba spotrovních dresů. V zemědělství v současné době už pracuje jen minimální množství zaměstnanců, jiná možnost zaměstnání je převážně v Brně. 

Návaznost na sousední obce

Sousední obce jsou propojeny nejen silnicí, ale také blízkými vztahy. Nesvačilka v roce 1976 byla sloučena s obcí Těšany, a to až do konce roku 1989. Od roku 1990 začala znovu jako samostatná obec s vlastním Obecním úřadem. Zastupitelstvo obce je osmičlenné.

Infrastruktura obce

 • v r. 1994 posíleno el. vedení a transformátory pro vytápění elektřinou
 • v r. 1998 téměř do všech domácností zavedeny telefonní linky
 • v letech 2000–2001 byl vybudován vodovod, napojen na Vírský přivaděč a současně provedena plynofikace obce
 • v září 2006 byla zahájena výstavby kanalizace – ČOV
 • v r. 2008 probíhal zkušební provoz zakončený v prosinci kolaudací kanalizace a ČOV
 • v r. 2010 byla postavena zděná autobusová čekárna
 • v r. 2011 byla koupena budova obchodu
 • v letech 2012 - 2013 SPÚ vybudoval polní cesty a biokoridory
 • v letech 2013 - 2014 proběhla výstavba Mokřady
 • v r. 2015 proběhlo zateplení OÚ a hasičské zbrojnice
 • v letech 2017 - 2021 proběhla oprava chodníků
 • v letech 2021 - 2022 došlo k výměně veřejného osvětlení

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme