Zkvalitnění nakládání s odpady

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí naše obec nakoupila nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů

  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje:  2 690 435 Kč
Dotace EU: 2 286 870 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory 403 565 Kč ( 15%)

Datum zahájení : 1.11.2017
Datum plánovaného dokončení projektu 31.3.2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Region Židlochovicko


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme