2018-2022

Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 14.9.2022 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení OZV o nočním klidu 3)   Schválení OZV požární řád obce 4)   Projednání Smlouvy o zřízení věcného…


Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 21.7.2022 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení přijetí dotace a smlouvy na místní obchod s KÚJMK 3)  Schválení přijetí dotace a smlouvy na VO s KÚJMK 4) …


Zápis z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 30.05.2022 v 19 hodin na OÚ  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku č.p.106 3)   Místní obchod 4)   Projednání…


Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 28.3.2022 v 19.00 na obecním úřadě Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 3)   Schválení nákupu kontejnerů do sběrného dvora 4)   Schválení…


Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 2.2.2022 v 19.00 na obecním úřadě Program jednání: 1)  Technický bod 2)   Realizace nových elektrických rozvodů na hospodářské budově 3)   Schválení nákupu nového dmychadla pro ČOV 4) …


Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 9.12.2021 v 19.00 na obecním úřadě Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 3)  Schválení nákupu kontejnerů pro knihovnu 4)  Vodovod…


Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 9.11.2021 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1)Technický bod 2) Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení – prodloužení k Jezírkám 3) Projednání návrhu změny č.2 Územního…


Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 30.8.2021 v 19 hodin na OÚ Program jednání:  1)   Technický bod 2)  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí NN - Kulíšek 3)  Schválení darů obcím postiženým tornádem 4)  Rozpočtové opatření…


Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 23.6.2021 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - obchod 3)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - VO 4)  Dodavatel modernizace…


Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 05. 05. 2021 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Zastupitelstvo – změna, zvolení nového předsedy kulturního výboru 3)  Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR…


Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 24. 02. 2021 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 3)   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě…


Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 09. 12. 2020 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Mahovská 3)   Projednání prodeje pozemků…


Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 23. 09. 2020 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Závěrečný účet DSO Židlochovicko 3)   Rozpočtové opatření č. 5 / 2020 4)   Schválení Smlouvy o věcném břemeni…


Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 24.6.2020 v 19 hodin na OÚ  Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Dotace na podporu malých prodejen potravin - JMK 2020   a)  Schválení přijetí dotace   b)  Schválení smlouvy 3)   Změna č.1…


Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 6.5.2020 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1.   Technický bod 2.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kanalizace Pod kopcama 3.   Schválení dodatku č. 1 k Dohodě…


Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 26.2.2020 v 19 hodin na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení programu rozvoje obce Nesvačilka na období 2020–2025 3)  Rozpočtové opatření č. 1/2020 4)  Diskuze 5)  Závěr …


Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ... 3)   Schválení vodného, stočného na rok 2020, dodatky…


Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 2. 10. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Žádost paní B. – nájemní byt 3)  Rozpočtové opatření č. 6/2019 4)  Diskuze 5)  Závěr Bod č.1)         …


Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 28. 08. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Změna č. 1 Územního plánu - F 3)  Pořízení Zprávy o uplatňování územním plánu 4)  Schválení nájemní smlouvy – BS..…


Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 29. 05. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení finančních prostředků a Smlouvy o zajištění sociálních služeb  správního obvodu ORP Židlochovice 3)  Roční…


Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 04. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1) Technický bod 2)  Schválení Smlouvy o věcném břemeni - E-on 3)  Projednání návrhu na změnu Územního plánu 4)  Rozpočtové opatření č. 3/2019, 5) …


 Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 07. 03. 2019 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1) Technický bod 2)  Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti – ČTI - Cetin 3)  Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2018 4) …


Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)   Technický bod 2)    Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – E-on 3)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene…


Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce dne 31. října 2018 pro volební období 2018 – 2022 Bod č.1)      Zahájení a kontrola účasti. Dosavadní starosta pan Vít Lízal zahájil Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022…
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme