2010-2014

Zápis ze 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 01.10.2014 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod 2. Finance a. Stav financí b. Rozpočtové opatření č. 8/2014 3. Mokřady tůně - prodej dřeva 4. Různé 5. Diskuze 6. Závěr  Bod č.1)…


 Zápis ze 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.09.2014 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod 2.  Finance a) Stav financí b) Rozpočtové opatření č. 6/2014 c) Rozpočtové opatření č. 7/2014 3.  Schválení Příspěvku SDH na hody 4. …


Zápis ze 30. veřejného zasedání zastupitelstva obceze dne 25.6.2014 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Finance a) Stav financí b) Rozpočtové opatření č. 4/2014 c) Rozpočtové opatření č. 5/2014 3. Schválení Závěrečného účtu obce…


 Zápis ze 29. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2014 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod  2. Projednání nájemní smlouvy manželů Husákových 3.  Projednání nájemní smlouvy manželů Hrdličkových 4.  Projednání dotace…


 Zápis ze 28. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.3.2014 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Projednání žádosti manželů Husákových 3.  Projednání žádosti manželů Hrdličkových 4.  Projednání rozšíření veřejného…


  Zápis ze 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.1.2014 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Schválení dotace – florbal – Orel Těšany 3.  Projednání výsledků výběrového řízení na Mokřady, tůně a krajinářské…


Zápis ze 26. veřejného zasedání zastupitelstva obceze dne 18. 12. 2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání:  1. Technický bod  2. Schválení inventarizační komise 3. Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací  4. Schválení příspěvků na rok…


Zápis ze 25. veřejného zasedání zastupitelstva obceze dne 20. 11. 2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod 2. Schválení převzetí účelových komunikací a společenských zařízení 3. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést…


Zápis ze 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 09. 2013 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Schválení kupní smlouvy pan Slatinský 3.  Schválení smlouvy o věcném břemeni - JMP Net, s.r.o. 4.  Schválení smlouvy na prodej…


Zápis ze 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 08. 2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.   Technický bod 2.  Finance a)  Stav financí b)  Rozpočtové opatření č. 3/2013 3.  Smlouva o věcném břemeni - JMP Net, s.r.o. 4.  Odkoupení pozemku…


Zápis ze 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 03. 07. 2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.   Technický bod 2.  Příspěvek na rodinu Rakovskou 3.  Finance   a)  Stav financí   b)  Rozpočtové opatření č. 2/2013, změna rozpočtu č.…


Zápis ze 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 4. 2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod 2. Finance a) Stav financí b) Rozpočtové opatření č. 2/2013 3. Schválení hospodářského výsledku, účetní závěrky 4. Schválení…


Zápis ze 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2013 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.               Technický bod 2.               Schválení nového místostarosty  3.               Schválení nového předsedy…


Zápis ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2012 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Schválení nového předsedy finančního výboru  3.  Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 4.  Schválení vstupu do MAS…


Zápis ze 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.09. 2012 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1. Technický bod 2. Projednání žádostí -  příspěvek SDH 3. Projednání žádostí -  příspěvek na školku Antlová 4. Rozpočtové opatření 4/2012…


Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 6. 2012 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Finance       a) stav financí na účtu       b) rozpočtové opatření 3/2012 3.  Schválení Závěrečného účtu obce…


Zápis ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2012 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.              Technický bod 2.              Stav financí na účtu 3.              Projednání žádosti Husákovi  …


Zápis ze 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 3. 2012 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.Technický bod 2.Schválení transferů a. Příspěvek - florbal Těšany b. Příspěvek - občanské sdružení Těšánek c. Příspěvek Domov pro seniory…


Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.  Technický bod 2.  Schválení transférů     a)  Neinvestiční dotace škola Újezd u Brna   b)  Příspěvek na SDH od JMK 3.  Finance   a)  Stav…


Zápis ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1.               Technický bod 2.               Schválení příspěvku         a.     DSO Cezava        b.     DSO…


Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.10. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod 2)      Stav financí na účtu 3)      Projednávání a schválení harmonogramu stavebních prací obchod Stav Schválení obecně…


Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 9. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)       Technický bod 2)       Finance a)       Stav financí na účtu b)       Rozpočtové opatření č. 6 3)       Schválení obecně…


Zápis ze 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 7. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)       Technický bod 2)       Zpráva o hospodaření obce 3)       Projednání stočného na rok 2011 4)       Projednání dodatku č.4…


  Zápis ze 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 6. 2011 v 19.00 hod na OÚ.  Program jednání:  1)      Technický bod 2)      a) stav financí   b) rozpočtové opatření č. 4   c) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2010 3)     …


Zápis ze 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 4. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod 2)      Projednání koupě parcely č.p. 57 v KÚ Nesvačilka s nemovitostí č.p. 103 (místní obchod) 3)      Projednání prodeje…


Zápis ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 3. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod 2)      Finance a) rozpočtové opatření                          b) schválení odměn starostovi 3)     …


Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 3. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod 2)      Projednání- schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie 3)      diskuze 4)       závěr Bod…


Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod a)      Zpráva o bezpečnosti 2)      Projednání- schválení možnosti zaměstnání pracovníka/pracovníků na sezónní…


Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 1. 2011 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      Technický bod 2)      Finance rozpočtové opatření č. 1 3)      Zpráva stavební komise 4)      Zpráva komise pro životní…


  Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2010 v 19.00 hod na OÚ.   Program jednání:   1)      Technický bod 2)      Finance a)     rozpočtové opatření č. 7 b)     schválení příspěvku na florbal c)     schválení…


Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 11. 2010 v 19.00 hod na OÚ. Program jednání: 1)      technický bod 2)      slib člena zastupitelstva obce 3)      finance a)      rozpočtové opatření č. 6 b)      příspěvek…


  Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce dne 8.listopadu 2010 pro volební období 2010 – 2014 Program jednání: 1   Technický bod: Dosavadní  starosta Jaroslav Klanica v 19.00 hod. zahájil Ustavující zasedání zastupitelstva obce a přivítal všechny…
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme