2022-2026

Zápis ze 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 06.11.2023 v 19.00 na OÚ  Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Schválení smlouvy o bezúplatném převodu s Regionem Cezava 3)   Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na senior taxi 4) …


Zápis ze 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 4.10.2023 v 19.00 na OÚ Program jednání: 1)   Technický bod 2)   Uložení finančních prostředků na terminovaných vkladech 3)   Seznámení zastupitelstva se studií „Odkanalizování 15 obcí…


Zápis ze 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 11.7.2023 v 19.00 na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení prodeje Tatry CAS 3)  Souhlas s přijetím dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK – SDH 3)  Terminované vklady…


Zápis ze 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 31.5. 2023 v 19.00 na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení závěrečného účtu za rok 2022 a účetní závěrky 3)  Schválení smluv na pořízení kompostérů DSO Region Cezava 4) …


Zápis ze 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 22.3. 2023 v 19.00 na OÚ Program jednání: 1) Technický bod 2) Schválení věcného břemene NN 3) Schválení nákupu informačního radaru zobrazující rychlost jedoucích vozidel 4) Rozpočtové opatření…


 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 18.1. 2023 v 19.00 na OÚ       Program jednání:   Program jednání:  1)              Technický bod 2)              Rozpočtové…


Zápis z 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 7.12. 2022 v 19.00 na OÚ Program jednání: 1)  Technický bod 2)  Schválení vodného, stočného na rok 2023, dodatky smluv 3)  Závěr Schválení pronájmu sanitárního zařízení 4)  Nákup hasičského…


Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 03. 11. 2022 v 19.00 hod na OÚ. Bod č. 1)   Zahájení a kontrola účasti Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce…


Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce dne 17. října 2022 pro volební období 2022 – 2026   Bod č. 1)   Zahájení a kontrola účasti. Dosavadní starosta pan Vít Lízal zahájil Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026 v 19:03…


Jednací řád Zastupitelstva obce Nesvačilka Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo, podle §96 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu. Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Zastupitelstva obce…
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme