OZV obce Nesvačilka 2/2018

Obecně závazná vyhláška

obce Nesvačilka

 

č. 2/2018

 

kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy

 

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání dne 07.03.2018 usnesením
č.10c / 18 / 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c)  a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody obcí Těšany, Kašnice a Nesvačilka o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Nesvačilka částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Těšany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Těšany 305, 664 54 Těšany, zřízené obcí Těšany.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

…………….                                                                          ………………

Vít Lízal                                                                                  Martin Barták

starosta                                                                                 místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.03.2018

Sejmuto z úřední desky dne:

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme