Informace pro občany za období srpen 2023

V měsíci srpnu se událo:

 • Zahradnická firma pana Lízala provedla v obci ořez keřů (ČOV) a postřik chodníků.

 • Obec Nesvačilka má nové webové stránky.

 • Dětské hřiště u školy dostalo nové herní domečky, které byly slavnostně předány dětem.

  Děkujeme Vaškovi Hrdličkovi a jeho partě za montáž a umístění domečků.

 • Funkci kronikářky obce převzala, po paní Hönigové, paní Iva Husáková. Obec Nesvačilka tímto děkuje paní Hönigové za vedení kroniky a paní Husákové za pokračování v této krásné tradici.

 • Kompostéry od regionu Cezava byly předány občanům, kteří si o ně zažádali.

 • Probíhají práce v interiéru Kaple a příprava prací na jejím okolí (parkoviště, cesta, osvětlení, výsadba ...).

 • Proběhla oprava největších výtluků na účelových komunikacích, a to při vjezdu ke stavebninám Starex a před dílnou pana Poláčka. 

 • Obec Nesvačilka přijala dar od společnosti Kofola a.s. (která čerpá léčivé vody Šaratica v katastru obce) v hodnotě 31.000,-Kč.

 • Probíhají jednání k přípravě studie odkanalizování 15 obcí (včetně Nesvačilky) do ČOV v Modřicích.

 • Projekt rekonstrukce dešťové kanalizace Louka je ve fázi přípravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - o dalším postupu vás budeme průběžně informovat. 

 • Bylo pozastaveno zvonění na staré kapličce. Obec nyní usiluje o jeho obnovení.

 • S ohledem na několik negativních ohlasů našich občanů, bylo pozastaveno zvonění na nové Kapli.

 • Byly pokáceny stromy bránící výhledu u křižovatky před stavebninami Starex.

  V souvislosti s tím bych rád požádal všechny občany, aby již při výsadbě keřů a stromů, počítali s jejích budoucí výškou i šířkou. Vyšší keře i stromy není vhodné sázet pod elektrické vedení, ve výhledu křižovatek, v blízkosti chodníků a cest. V případech jako byl tento, již pouhý ořez dřevin nestačil a bylo třeba dřeviny pokácet.

 • Rád bych poděkoval sboru dobrovolných hasičů Nesvačilka za uspořádání letošního kempu pro mladé hasiče, včetně již tradičních nedělních závodů v požárním sportu, kterých se účastnili děti, mládež i rodiče.

 • V noci z 26. na 27.8.2023 se obcí Nesvačilka prohnala silná bouře, která měla za následek pád větví na pozemní komunikace a pád stromu na elektrické vedení.

  Tímto bych rád poděkoval Jednotce SDH Nesvačilka, která již během noci zajistila zprůjezdnění komunikace na Žatčany a druhý den, po dohodě s energetiky, zajistila odstranění spadlého stromu z elektrického vedení, což významně urychlilo možnost energetiků zahájit opravy poškozeného vedení a obnovení dodávek elektřiny pro naši obec. Děkujeme


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme