Myslivecký spolek


Za vznik mysliveckého spolku (v té době ještě sdružení) Nesvačilka bývá považováno datum 15. ledna 1963 – den, kdy došlo ke sloučení honiteb Moutnice-Nesvačilka. Do té doby rozloha honitby Nesvačilky čítala 385 hektarů, což nesplňovalo požadovanou minimální výměru nového zákona o myslivosti. Po sloučení zmíněných dvou honiteb měla výměra 1 034 hektarů. 

Počet členů pro území Nesvačilky byl kolísavý, vždy se ale pohyboval okolo 10 až 12 členů. Aktuálně se na činnosti spolku podílí 12 členů, tedy maximální počet dle stanov. 

Honitba je převážně polní, malou část tvoří i remízky, které slouží primárně jako úkryt pro zvěř a to zejména v době, kdy jsou všechny polní plodiny sklizeny. S tím souvisí i zvěř, která se v katastru obce Nesvačilky vyskytuje. Zvěř, která se na území Nesvačilky běžně nachází, a se kterou spolek hospodaří, je zejména zvěř drobná – bažant obecný a zajíc polní, u které byl zejména v posledních letech zaznamenán velký úbytek – velký vliv zde měla změna krajiny a její obhospodařování. Dále prase divoké, srnec obecný, liška obecná, kuna skalní a nepůvodní druh nutrie říční.


Činnost spolku

Myslivecký spolek se podílí na řadě činností, přičemž tou hlavní je péče o zvěř. Jedná se zejména o pravidelné zimní přikrmování, celoroční předkládání minerálních lizů a v letních měsících doplňování vody v napajedlech na místech, kde zvěři není v těchto měsících přístupná. Důležitou činností spolku je také péče o prostředí zvěře, které se snaží členové každoročně zlepšovat výsadbami stromů a keřů sloužící jako kryt pro zvěř, a zároveň k ozeleňování obce. 

Spolek se také podílí na řadě kulturních akcí v obci. Ať už se jedná o pořádání dětských dnů, kde je zejména snaha dětem přiblížit přírodu a volně žijící zvířata v ní, nebo údržba areálu střelnice, kde bývá pořádána spousta kulturních akcí.

 


Termíny společných lovů:

  • 28. 10. 2023
  • 16. 12. 2023
  • 27. 12. 2023

Neustále opakované téma, které je důležité celoročně, ale zejména v měsíci myslivosti – červnu. Nebuďte prosím k přírodě a v ní žijícím zvířatům lhostejní. Nedotýkejte se mláďat, o kterých si můžete na první pohled myslet, že jsou opuštěná. Nesbírejte vejce z přírody a nepouštějte své mazlíčky na volno. 

Pokud budete mít snahu zvěři v zimě přilepšit, zjistěte si nejprve, čím zvěři pomůžete a čím naopak ne. Zvěř má citlivější trávicí trakt na zpracované potraviny. (Plesnivé) pečivo, ovoce i zelenina jí mnohdy dokáží ublížit.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme