Poplatky za komunální odpad, psy na nájmy

Datum:

Poplatky za komunální odpad, psy a nájmy za rok 2024 hraďte na účet obce Nesvačilka vedený u Komerční banky číslo. 29524641/0100, variabylní symbol je číslo vašeho domu. 

Poplatek za komunální odpad je 800 Kč za dospělou osobu, 400 Kč za dítě do 15 let, 100 Kč za každého psa a nájmy dle smluv. 

Poplatky jsou splatné do 30.4.2024.

popelnice

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme