MUDr. Halačková

Důležité informace o změně režimu chodu ordinace MUDr.Hany Halačkové
Do odvolání budeme ordinovat pouze v Těšanech!!  a pouze po předchozí telefonické domluvě - objednání nemocných  na přesný čas. 
tel. 544 248 288 ,606 930 211
pondělí        7 - 12,30
úterý !!!   po celou dobu ordinace !!!!tedy od 7 do 13,30  pouze poradny pro zdravá miminka a jejich očkování  + očkování objednaných dětí !!  
středa          7 - 10,30
čtv
rtek         7 - 12,30
pátek           7 -  12,00

Toto jsou informace ,které přeposíláme ze Státního zdravotního ústavu:

Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)
Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.  S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

A.    Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
·         Budou probíhat v novém režimu.
·         Očkování svých dětí neodkládejte.
·   Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku

B.    Ostatní preventivní prohlídky budou odloženy  na dobu po skončení nouzového stavu!!!!! 

C.    Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma!!! a kontaktujte svého lékaře telefonicky. 606 930 211  a  544 248 288 Domluvíme si další postup !!!  Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku.(pokud ji máte k dispizici) 

D.    V čekárně
·         Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. 
·         Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
·         Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny!!
·         V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

E.     Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost): 
·         Nasaďte si ústní roušku.
·         Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
·         Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
·         Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
·         Smrkejte do jednorázových kapesníků.
·         Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.

Aktuální informace k problematice koronaviru naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov a Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/.Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, je k dispozici infolinka denně na telefonních číslech: +420 724 810 106 a +420 725 191 367 a +420 725 191 370,773 768 994