Komunální odpad

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za komunální odpad, psy a nájemné, že jsou splatné do konce dubna. 
Pokud můžete, poplatky prosím hraďte bezhotovostní platbou na účet vedený u Komerční banky 29524641/0100, kdy variabilní symbol je číslo vašeho domu. 
Poplatky můžete uhradit i v hotovosti. pondělí a sředa od 10 do 12 hod a odpoledne od 16 do 18 hod. 
Poplatky hradí všichni občané, kteří jsou přihlášeni v naší obci k trvalému pobytu bez vyjímky a majitelé objektů ve ktrerých není nikdo trvale přihlášen.
Poplatky: dospělí 450,-Kč děti do 15 let 200,-Kč každý pes 100,- Kč.