Podpořte divadlo

Vážení diváci a příznivci ochotnického divadla.

Jaro se pomaloučku blíží a divadla stále neotevírají svá hlediště. Na jevištích, ve zkušebnách i v dílnách to však doutná a podle možností pandemických i zdravotních se konají divadelní přípravy na nová představení. Zákaz hraní, a tím možnost získávat finanční prostředky potřebné pro realizaci nových inscenací, je velkým omezením a komplikací. Z tohoto důvodu jsme připravili dvě sbírky na podporu realizace hry Viléma Mrštíka Pohádka máje.

 

První sbírku s názvem „Bylo, nebylo za kilo“

jsme uskutečnili koncem loňského roku formou představení, která se (ne)konala dne 31. prosince, a na která jste si mohli zakoupit dárcovskou vstupenku.

V rámci této akce jste si vy, naši diváci, přátelé, členové i nečlenové našeho divadelního spolku v celkovém počtu 97 osob, zakoupili 285 vstupenek. Kdyby se akce konala, obsadili byste dvakrát naše divadelní hlediště. Všem zmíněným devadesáti sedmi podporovatelům našeho divadelního spolku velmi děkujeme. Výnos z této akce jsme použili na výrobu projekční opony, kterou využijeme k prohloubení scény a jejímu propojení s přírodními prvky, které vizuálně dokreslí probíhající romantický příběh.