Obecní úřad

Opatření města Židlochovice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.445/2020  o změně krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 s účinností od 04. 11. 2020 od 00,00 hodin do 23:59 hodin dne 20. 11. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 09. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona a Usnesení vlády České republiky č. 445 ze dne 30. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

se stanovuje opatření spočívající v: 
omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni
Cílem opatření je:

a)      minimalizovat osobní kontakt a nahradit jej jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), ve všech případech, kdy je to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou). Dále striktně používat roušky, dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky;

b)      zajistit příjem  veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (elektronické adresy podatelny -podatelna@zidlochovice.cz - podatelna bude přijímat i podání bez ověřeného el. podpisu, za podmínky, že tato podání budou na adresu el. podatelny), datovými
schránkami, Českou poštou;

c)      omezit úřední hodiny pro veřejnost stanovením speciálního omezeného režimu pro přijímání a vyřízení akutních žádostí takto:
Pondělí: 9:00 hod. - 11:00 hod. ; 14:00 hod. - 17:00 hod.
Středa:  9:00 hod. - 11:00 hod.; 14:00 hod. - 17:00 hod.
V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného odboru, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.
Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.
Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice).

d)     zamezit vstupu veřejnosti do budov Městského úřadu Židlochovice mimo úřední dny a stanovené hodiny.

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí - podatelna:
547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz  helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:
547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz  547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě matriky:  
547428744 –   lenka.tesarova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě řidičských průkazů:
547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz                     leona.valova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě evidence vozidel:
547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz    547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě správních činností v dopravě: 
547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz 

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě odboru sociálního:
547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz   547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz  547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz 

Odbor životního prostředí a stavební úřad:
547728760 – milan.komenda@zidlochovice.cz  547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

Odbor obecní živnostenský úřad:
547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

Odbor vnitřní správy:
547428740 – karolina.stankova@zidlochovice.cz   547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz 

Odbor dopravy:
547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz  547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz 

Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz 

Odbor investic a místního hospodářství:

547426044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz

Uvedené opatření je platné od 00,00 hodin dne 04.11.2020 do 23:59 hodin dne 20.11. 2020.