Upozornění - mláďata ve volné přírodě

Vážení spoluobčané,

jaro je v plném proudu, jak jistě víte, a proto se na vás obracíme s upozorněním na dění ve volné přírodě. Protože je období, kdy se venku rodí a líhnou volně žijící zvířata, buďte k nim ohleduplní.

Pokud najdete na zemi mládě srnky nebo zajíčka, neberte jej do ruky, ani ho nehlaďte. Zanesený pach, potom odradí matku, která určitě není daleko a chodí mládě kojit.

Voďte svoje psy na vodítku, ať se nestane, že mládě poškodí nebo zapachují. Také, ale z důvodu bezpečnosti vašeho psa, protože tady v okolí je cca 500 ha souvislého porostu řepky, ve kterém se pravidelně zdržují divoká prasata, jejich stopy vidíme pravidelně v měkké půdě, a troufnou si chodit úplně blízko vesnice.

Ještě jednou se na vás obracíme s prosbou ať jste k přírodě ohleduplní.

Myslivecké sdružení Nesvačilka