Farnost

ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽEB

Rozhodnutí diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho  

Od 12. března 2020 se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.  

Umysly, které budou slouženy v týdnu od 30.3. do 5.4. 2020

Pondělí 30.3.  Za zemřelou Marii Hrdličkovou, rodiče, dvě sestry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
Úterý     31.3. Za rodiče Čermákovy a Valnohovy, za brzké uzdravení a za Boží ochranu pro celou rodinu
Středa   1.4. Za Miroslava Musila, dvoje rodiče, neteř a duše v očistci duše v očistci
Čtvrtek  2.4. Za Růženu a Jana Zemánkovy, syna, dceru, za zemřelou a žijící rodinu, za duše v očistci
Pátek    3.4. Za rodinu Gečeovu
Sobota 4.4. Za manžela Alexandra Notharta, rodiče Bohuslava a Jarmilu Handlovy a snachu Hanu 
Neděle 5.4.  Za farnost, zvláště za členy živého růžence