Spolky a sdružení

Knihovna

V budově bývalé školy je umístěna knihovna a veřejný přístup občanů k internetu.

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1942. V roce 1950 byla postavena hasičská zbrojnice. SDH je vybaven cisternou Tatra 148, Avia 30 a stříkačkou PS 12.
Hasiči se často zúčastňují soutěží požárních družstev, kde se jim daří a vyhráli řadu pohárů a cen. Tradičně se také starají o kulturu v obci a to pořádáním hodů, plesů, ostatků a letních nocí.

Myslivci

Myslivci jsou ve sdružení Moutnice–Nesvačilka, ale řadu akcí provádějí samostatně. Významně se podílejí na ozelenění krajiny, vysazováním stromků, krmení zvěře a další myslivecké činnosti. Velkou zásluhu mají na upravování areálu střelnice na asfaltové holuby, kde probíhají střelecké soutěže, ale také různé kulturní akce.

Škola

Po zrušení jednotřídky v roce 1977 jezdí žáci 1.–9. ročník do Těšan. Z důvodů malého počtu dětí, byla v Nesvačilce MŠ zrušena a děti jezdí do Těšan.