Sběrný dvůr a odpady

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Kalendář svozu odpadu 2020     Pomocník při přídění odpadu - nejen hra    Rady při třídění odpadu Svoz komunálního opdadu v roce 2020: v pondělí 6.1.,20.1.,...

Otevírací doba

Sběrný dvůr OTEVÍRACÍ DOBA   26. 10. 2019  OD 10:00 DO 11:00 hod. 09. 11. 2019  OD 10:00 DO 11:00 hod. 23. 11. 2019  OD 10:00 DO 11:00 hod.    V zimním období prosinec, leden...

Kolik použitých oděvů jsme odevzdali v roce 2017?

Jsme rádi, že se v obci osvědčil kontejner na použité oděvy, které můžou sloužit dalším lidem. Kontejner je přistaven před vjezdem do sběrného dvora.   Přehled příjmu použitých oděvů...

Zkvalitnění nakládání s odpady

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí naše obec...