Tříkrálová sbírka

V Zapečetěné pokladničce která byla na obecním úřadě od 6.1. do čtvrtku 21.1.jste přispěli na charitu částkou 7.500,- Kč. 

Všem moc děkujeme. 

Do 30.4. probíhá Sbírka online,  prostřednictvím internetu,  přímo na OCH Rajhrad VS 77706200. Na plakátech na obecních stránkách je QR kód a číslo účtu přímo na naši OCH Rajhrad.  .

Na tištěných plakátcích není variabilní symbol naši OCH 77706200 ale pouze obecný Charity Česká republika 777. Tedy peníze od dárců přijdou správně na účet TKS ale rozpočítá se na všechny charity.