Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - prodloužení doby ONLINE

Sčítání začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.

Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. března do 11. května 2021. Sčítání online přes návodný formulář je jednoduché a šetří čas. Kdo ho využije, nemusí později vyplňovat papírový formulář.

Listinné sčítání 17. dubna až 11. května 2021. Do domácností těch, kdo se nesečtou online, budou doručeny papírové formuláře pro listinné sčítání nebo si je lidé budou moci vyzvednout na kontaktních místech. Každý, kdo se nesečetl online, musí vyplnit a odevzdat papírový formulář.

Distribuce sčítacích formulářů proběhne od 17. dubna 2021. Formuláře budou doručovat sčítací komisaři. Předání bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).

Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst?

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.