Výsadba stromů Nesvačilka 2020

Dne 28.10.2020 s pomocí zastupitelů, místních myslivců a hasičů se nám podařilo vysázet celkem 76 stromů v lokalitách Mokřady, Pod kopcama a okolí kaple. Odborný dozor nad celou akcí měl pan Jiří Lízal, který bude zajišťovat i následnou péči těchto stromů další 3 roky.

Stromy byly vysázeny s podporou Národního programu Životního prostředí (výzva č. 9/2019). Maximální výše dotace je 250 000 Kč.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.