Spolky a sdružení

Knihovna

V budově bývalé školy je umístěna knihovna a veřejný přístup občanů k internetu.

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1942. V roce 1950 byla postavena hasičská zbrojnice.

Skládá se ze dvou organizací SDH (sbor dobrovolných hasičů) a JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů).

SDH je sportovně-společenská organizace, která pořádá kulturní a společenské akce v obci. Dále organizuje a účastní se mnoha brigád a technických pomocí. Pracuje na úseku požární ochrany a s mládeží. V současné době se jedná o jediný kroužek mládeže v obci. Ve sboru je evidováno 80 členů z toho 24 dětí.
JSDH je zřízená obcí dle zákona o požární ochraně obce, investiční a neinvestiční náklady hradí obec sama. Podle plošného pokrytí je zařazena do JPO V, tedy s místní působností. Jednotka je předurčena na AED (Automatizovaný externí defibrilátor). V jednotce je evidováno 15 členů. Jednotka disponuje automobilem CAS TATRA T148 a DA VW Transporter T5.
 
Více informací o SDH a JSDH najdete na www.sdhnesvacilka.com
 

Myslivci

Myslivci jsou ve sdružení Moutnice–Nesvačilka, ale řadu akcí provádějí samostatně. Významně se podílejí na ozelenění krajiny, vysazováním stromků, krmení zvěře a další myslivecké činnosti. Velkou zásluhu mají na upravování areálu střelnice na asfaltové holuby, kde probíhají střelecké soutěže, ale také různé kulturní akce.

Škola

Po zrušení jednotřídky v roce 1977 jezdí žáci 1.–9. ročník do Těšan. Z důvodů malého počtu dětí, byla v Nesvačilce MŠ zrušena a děti jezdí do Těšan.