Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2022 - 2026

Mgr. Jakub Mejtský - starosta
Mgr. Tereza Ondráčková - místostarostka
Martin Barták       - člen zastupitelstva
Petra Burianová - členka zastupitelstva - předsedkyně stavebního výboru
Václav Hrdlička  - člen zastupitelstva
Radek Lízal       - člen zastupitelstva - předseda kontrolního výboru
Petr Rakovský   - člen zastupitelstva - předseda finanční výboru
Petr Životský     - člen zastupitelstva

 


Členové výborů 2022-2026

Členové finančního výboru

Petr Rakovský - předsedkyně
Radek Lízal 
Petra Burianová

Členové kontrolního výboru

Radek Lízal - předseda
Václav Hrdlička
Petr Životský

Členové stavebního výboru

Petra Burianová - předsedkyně
Martin Barták
Václav Hrdlička
Mgr. Jakub Mejtský
Mgr. Tereza Ondráčková 

Jednací řád

 


Jednací řád