Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Vít Lízal                - starosta
Martin Barták       - místostarosta 
Václav Hrdlička    - člen zastupitelstva
Lenka Husáková  - členka zastupitelstva - předsedkyně finanční výboru
Josef Kulíšek       - člen zastupitelstva  -  předseda stavebního výboru
Radek Lízal         - člen zastupitelstva - předseda kontrolního výboru
Jakub Mejtský      - člen zastupitelstva
Petr Životský       - člen zastupitelstva

 


Členové výborů

Členové finančního výboru

Lenka Husáková - předsedkyně
Jakub Mejtský 
Jakub Klimeš


Členové kontrolního výboru

Radek Lízal - předseda
Petr Životský
Václav Hrdlička


Členové kulturního výboru

Iva Husáková - předsedkyně
Hana Ondráčková
Jana Hönigová
Iva Rakovská
 


Členové stavebního výboru

Josef Kulíšek - předseda
Vít Lízal
Martin Barták


 

Jednací řád

2018 - 2022