Sběrný dvůr a odpady

Otevírací doba

Sběrný dvůr na dvoře obecního bytu  OTEVÍRACÍ DOBA  každou lichou sobotu 18. 03. 2023  OD 10:00 DO 11:00 hod. 01. 04. 2023  OD 10:00 DO 11:00 hod.  15. 04. 2023  OD 10:00 DO 11:00...

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Kalendář svozu odpadu 2023   Pomocník při přídění odpadu - nejen hra    Rady při třídění odpadu Svoz komunálního opdadu v roce 2023 bude nezměněn. Svozy budou v...

Nebezpečný odpad

 Sběr nebezpečného odpadu...

Kolik použitých oděvů jsme odevzdali

Jsme rádi, že se v obci osvědčil kontejner na použité oděvy, které můžou sloužit dalším lidem. Kontejner je přistaven před vjezdem do sběrného dvora.  Přehled množství odevzdaných...

Zkvalitnění nakládání s odpady

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí naše obec...