Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999

Rok 2023 

®ádost přijata dne: 04. 02. 2023
®ádost o informace - odpadové hospodářství
Informace 1/2023

Rok 2020

®ádost přijata dne: 30. 11. 2020
®ádost o informace - dotazník knihovna
Informace 1/2020 

Rok 2019

®ádost přijata dne: 21. 08. 2019
®ádost o informace veřejných zakázek 
Informace 1/2019

Rok 2018

®ádost přijata dne: 21. 11. 2018
®ádost o informace vyplnění dotazníku o kastračním programu
Informace 2/2018

®ádost přijata dne: 23. 05. 2018
®ádost o informace financování GDPR
Informace 1/2018

 

Rok 2017

®ádost přijata dne: 03. 09. 2017
®ádost o zaslání smluv o odebírání energií
Informace 6/2017

®ádost přijata dne: 17. 08. 2017
®ádost o zaslání informací týkající se škodlivých ptáků
Informace 5/2017 

®ádost přijata dne: 20. 07. 2017
®ádost o zaslání informací týkající se soustavy zpětného odběru a vyuľítí odpadu z obalů
Informace 4/2017

®ádost přijata dne: 19. 06. 2017
®ádost o zaslání informací týkající se soustavy veřejného osvětlení.
Informace 3/2017

®ádost přijata dne: 27. 03. 2017
®ádost o zaslání informací týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci.
Informace 2/2017

®ádost přijata dne: 22. 02. 2017
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2017.
Informace 1/2017

 

Rok 2016

®ádost přijata dne: 23. 10. 2016
®ádost o zaslání informací o odpadovém hospodářství obce.
Informace 3/2016

®ádost přijata dne: 17. 03. 2016
®ádost o zaslání informací o obecních bytech obce.
Informace 2/2016

®ádost přijata dne: 09. 02. 2016
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2016.
Informace 1/2016


Rok 2015

®ádost přijata dne: 09. 01. 2015
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2015.
Informace 1/2015

Rok 2014

®ádost přijata dne: 14.10. 2014
®ádost o zaslání informací o pověření opatrovnictvím.
Informace 4/2014

®ádost přijata dne: 1.9. 2014
®ádost o zaslání informací o objemech vyprodukovaného SKO.
Informace 3/2014

®ádost přijata dne: 23.6. 2014
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2014.
Informace 2/2014

®ádost přijata dne: 31.3. 2014
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2014.
Informace 1/2014

Rok 2013

®ádost přijeta dne: 31.10.2013
®ádost o informaci o sloľení zastupitelstva obce, ľádost o popis aktuálního jmenného sloľení zastupitelstva obce včetně politického zaměření
Informace 3/2013

¬ádost přijata dne: 11.10.2013
®ádost o zaslání informací o vyčlenění plochy pro vylepení volebních plakátů
Informace 2/2013

®ádost přijata dne: 30.1.2013
®ádost o zaslání informací o investičních plánech obce na rok 2013.
Informace 1/2013

Rok 2012

®ádost přijata dne: 16.7.2012
®ádost o zaslání informaci o celkovém počtu obyvatel přihlášených k TP a počtu muľů a ľen.
Informace 3/2012

®ádost přijata dne: 16.2.2012
®ádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2012, seznam stavebních projektů.
Informace 2/2012

®ádost přijeta dne: 12.1.2012
®ádost zde obec plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodiš»ových plošin, zdviľných vertikálních plošin ( výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních závěsných systůmů, apod.
Informace_1/2012