Změna č.1 Územního plánu Nesvačilka - vydaná dne 23.9.2020

Textová část

Základní členění území

Hlavní výkres urbanismu

Koordinačná výkres

 

Dne 23. 9. 2020 byla usnesením č. 10b/12/2020 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Nesvačilka Změna č. 1 územního plánu Nesvačilka, která nabyla účinnosti dne 29. 10. 2020

Do změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

      Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice – úřad územního plánování

      Obecní úřad Sokolnice, Stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

      Obecní úřad Nesvačilka, Nesvačilka č. p. 100, 664 54 Nesvačilka

      do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Nesvačilka, Nesvačilka č. p. 100, 664 54 Nesvačilka