Úplné znění Územního plánu obce Nesvačilka po změně č. 1

Textová část

Základní členění území

Hlavní výkres

Technická infrastruktura

VP'S

Koordinační výkres 

Do úplného znění územního plánu Nesvačilka po vydání změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

·         Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice – úřad územního plánování

·         Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno                             

·         Obecní úřad Sokolnice, Stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

·         Obecní úřad Nesvačilka, Nesvačilka č. p. 100, 664 54 Nesvačilka