Rozpočet obce 2017 a rozpočtové změny 2017. Závěrečný účet.

Rozpočet 2017  Zveřejněno dne: 23.03.2017
Rozpočtový výhled 2018 - 2020 Zveřejněno dne: 23.03.2017
Rozpočtová změna z důvodu novelizace zákona  Zveřejněno dne: 23.03.2017
Rozpočtové opatření: č.1. Zveřejněno dne: 31.03.2017 
Rozpočtové opatření č.2.  Zveřejněno dne: 31.03.2017
Rozpočtové opatření č.3.  Zveřejněno dne: 19.04.2017
Závěrečný účet  Přezkum Fin  Schválení závečného účtu  Schválení účetní závěrky  Zveřejněno dne: 01.06.2017
Rozpočtové opatření č.4  Zveřejněno dne: 26.06.2017  
Rozpočtové opatření č.5  Zveřejněno dne: 31.07.2017 
Rozpočtové opatření č.6  Zveřejněno dne: 28.08.2017  
Rozpočtové opatření č.7 Zveřejněno dne: 27.09.2017
Rozpočtové opatření č.8  Zveřejněno dne 3.11.2017
Rozpočtové opratření č.9  Zveřejněno dne 6.12.2017
Rozpočtové opatření č.10 Zveřejnšno 31.12.2017