Rozpočet rok 2006

Příjmy

§
Položka
Název
Částka
  1111 Daň ze závislé činnosti
380.000
  1112 Daň z příjmu fyzických osob
300.000
  1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
25.000
  1121 Daň z příjmu právnických osob
470.000
  1211 DPH
700.000
  1511 Daň z nemovitosti
200.000
  1361 Správní poplatky
2.000
  1341 Poplatek ze psů
7.000
  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
2.000
  1337 Poplatky za komunální odpad
140.000
  4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
22.600
2119 2343 Průzkum- naftové doly
8.000
2122 2310 Sběr druhotných surovin
2.000
2310 2132 Příjmy z pronájmu – pitná voda
6.000
3314 2111 Knihovna – poplatky čtenářů
100
3612 2132 Příjmy za pronájem bytu
18.800
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
17.000
3722 2112 Příjmy z prodeje pytlů na odpad
600
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb
200
6310 2141 Příjmy z úroků z  účtů
40.000
6310 2142 Příjmy z dividend
5.000
  8115 Financování z rezerv
3.350.000
    Příjmy + financování celkem
5.696.300

Výdaje

§
Název
Částka
2212 Silnice
100.000
2310 Pitná voda
14.000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
3.350.000
3111 Neinvestiční náklady Mš
7.000
3314 Knihovna
32.000
3319 Záležitosti kultury - kronika
3.000
3341 Veřejný rozhlas
1.000
3399 Záležitosti kultury –jubilanti, nový občánci
31.500
3421 Využití volného času dětí a mládeže – maškarní ples, dětský den
8.000
3631 Veřejné osvětlení
32.000
3632 Pohřebnictví
2.000
3639 Komunální služby a územní rozvoj –  Mš, pozemky
267.200
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5.000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
171.200
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
30.000
5512 Požární ochrana
40.000
6112 Místní zastupitelské orgány
199.000
6171 Vnitřní správa - Oú
459.000
6310 Výdaje z finančních operací – bankovní poplatky
6.000
6320 Pojištění budov
10.000
6409 Ostatní činnosti - rezervy
923.400
  Výdaje celkem
5.696.300

Schváleno Zo dne: 12. 12. 2005