Sociální pracovník

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 písm. a) a c) z. č. 234/2014 Sb., o státní službě

Sociální pracovník  ID: 11101010

Pracoviště:
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště     Židlochovice, oddělení HN, PnP a DOZP, Komenského 80, 667 01 Židlochovice

Hlavní náplň činnosti:

 • Komptetní zabezpečení agendy dávek hmotné nouze
 • sociální šetření
 • provádění sociálních šetření v přirozeném prostředí žadatele k posouzení jeho schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnost pro účely stanovení stupně závislosti
 • provádění kontroly využívání příspěvků na péči
 • zajišťování poradenské činnosti pro klienty v agendě příspěvku na péči
 • jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů
 • zajišťování agendy průkazů osobám se zdravotním postižením

Kvalifikační a další požadavky:

      ·         Ukončené VŠ bakalářské vzdělání nebo VOŠ se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku.
·         Odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
·         Praxe v oblasti státní správy - výhodou.
·         Výborné komunikační dovednosti – schopnost jednat s klienty v problémových situacích, odolnost vůči stresu, práce v terénu.
·         Samostatnost, pečlivost, důslednost.
·         Svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
·         Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka - výhodou

Pracovní podmínky:

 • platové zařazení 10 PT, v souladu s platnými právními předpisy, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku v závislosti na odváděné práci
 • pružná pracovní doba – plný úvazek
 • předpokládaný nástup: květen 2019
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 10. 05. 2019 včetně na e-mailovou adresu:  iveta.libalova@uradprace.cz nebo písemně na adresu: 

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Brně

Polní 1011/37

659 59 Brno

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.