Výzva z vyzvednutí zásilky

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Nesvačilka 100, má možnost:

  • na ohlašovně pobytu Obecního úřadu Nesvačilka nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).  

 

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Nesvačilka 100  o uložení doporučených zásilek 

Jméno a příjmení 
adresáta
rok
narození
datum
uložení zásilky
poslední den
k vyzvednutí
zásilky
podací číslo úložní místo

Jan Valoušek

 
1980


24.03.2017
09.03.2017
02.05.2017
18.05.2017
01.06.2017
09.06.2017
14.07.2017
04.08.2017
14.08.2017
18.09.2017
22.09.2017


06.03.2017
09.03.2017
12.05.2017
29.05.2017
12.06.2017
19.6.2017
24.7.2017
14.08.2017
24.08.2017
29.09.2017
05.10.2017

RR2119109181F
RR866765479CZ
RR853004880CZ
RR7899063239C
RR00820743CZ
RR894556057CZ
RR033616594CZ
RR04589687CZ
RR053585732CZ
RR7899188891C
RR7899196385

Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany

Matěj Fajčík


1955 


31.03.2017
18.04.2017
06.06.2017
28.8.2017
05.09.2017
12.10.2017
14.11.2017


10.04.2017
28.04.2017
16.06.2017
7.9.2017
18.09.2017
23.10.2017
27.11.2017

RR78990144445C
RR2119717315F
RR934057998CZ
RR7899168512C
RR4387375321F
RR7899217669
RR7899254848C

Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany František Coufalý

 
1983 


06.03.2017
31.3.2017
21.04.2017
04.05.2017
14.06.2017
26.6.2017
13.7.2017
21.7.2017
04.08.2017
24.08.2017
13.10.2017
13.10.2017
19.10.2017
01.11.2017
01.11.2017
02.11.2017
14.11.2017


21.03.2017
10.04.2017
02.05.2017
13.05.2017
26.06.2017
11.7.2017
28.7.2017
31.07.2017
21.08.2017
08.09.2017
31.10.2017
26.10.2017
06.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
13.11.2017
27.11.2017

RR714996369CZ
RR7899014082C
RR667784363CZ
RQ256679085SK
RR933978978CZ
RQ256694140SK
RE935394081SK
RR009742892CZ
RQ256702331SK
RE017775518SK
RE017781779SK
RR155909677CZ
REO15489188SK
RE017784112SK
RE110328615SK
RR4391375742F
RR439010757F


Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany 
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany 
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany  

 
Roman Přerovský

 
1965


22.03.2017
28.03.2017
31.03.2017
19.06.2017
23.6.2017
13.10.2017
16.10.2017


03.04.2017
10.04.2017
10.04.2017
29.6.2017
03.07.2017
26.10.2017
27.10.2017
 

RR2119407295F
RR4376178674F
RR4376651730F
RR9952139660
RR7899108726C
RR877109315CZ
9925381258U

Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
 Česká pošta Těšany
 Česká pošta Těšany 
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany

Micha Coufalý  

06.06.2017
28.06.2017
18.09.2017
12.10.2017

16.06.2017
13.7.2017
29.09.2017
23.10.2017

RR7899087924C
RR008131642CZ
RR7899191153C
RR4389817375F
 Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany

Tomᚊťastný

1980


07.04.2017
02.06.2017
23.06.2017
26..10.2017


18.04.2017
12.06.2017
03.07.2017
06.11.2017


RR6787193291CZ
RR4381051217F
RR344105904CZ
RR4390842885F


Česká pošty Těšany
 Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
 


Vladimír Fiala 

1963 


18.4.2017
20.4.2017
24.05.2017
12.06.2017
12.06.2017
16.10.2017
02.11.2017


02.05.2017
02.05.2017
05.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
27.10.2017
13.11.2017


RR798351025CZ
RR7899033118C
RR789907193C
RR4381756772F
RR4381756769F
RR4389958427F
RR4391258732F 

Česká pošty Těšany
Česká pošty Těšany
Česká pošty Těšany
 Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany
Kerel Zouhar

1978

02.08.2017
04.08.2017

14.08.2017
14.8.2017

RR874108284CZ
RR7899146123C
Česká pošta Těšany
Česká pošta Těšany

 

Následující den bude zásilka vloženado schránky, nebo doručena jiným způsobem.

SPRÁVNÍ ŘÁD - ÚLOŽNÍ DOBA 10 DNÍ Tato zásilka obsahuje písemnost, jejíž doručování se řídí zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád. Ve vlastním zájmu proto věnujte pozornost tomuto poučení. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.