Daň z příjmů

 

 FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ  nám. Svobody 4, 602 00 Brno  Tel.: 542 191 111

 Berňáci vyrazí pomoci s přiznáními přímo do obcí 
Osmkrát vyrazí pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj do různých obcí kraje, aby – jako již mnoho let – vybrali na místě daňová přiznání a odpověděli občanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolu úplnosti podávaného přiznání k dani z příjmů.

Územní pracoviště

Obec

Den

Hodina

Místo

Brno IV

Nedvědice

21. 3.

8.00 - 17.00

úřad městyse

v Kyjově

Bzenec

26. 3.

8.00 - 16.30

městský úřad

28. 3.

8.00 - 16.30

Brno-venkov

Pohořelice

22. 3.

8.30 - 16.00

městský úřad

v Blansku

Adamov

14. 3.

8.00 - 12.00

městský úřad

13.00 - 17.00

Letovice

14. 3.

8.00 - 12.00

městský úřad

13.00 - 17.00

v Břeclavi

Velké Bílovice

13. 3.

9.00 - 15.00

městský úřad

Klobouky

14. 3.

9.30 - 16.00

městský úřad

Pracovníci územních pracovišť jsou na kontaktních místech v mnoha případech nápomocni při samotném vyplňování daňových přiznání, občané mají zájem konzultovat s našimi pracovníky konkrétní daňovou problematiku týkající se různých druhů příjmů a jejich zdaňování, příp. zda se jedná o příjmy od daně osvobozené. Pracovníci rovněž pomáhají správně vyplnit přiznání či informují o možnostech slev na dani.

Ze strany občanů i zástupců obcí jsou na tyto poskytované služby a jejich rozsah každoročně velmi kladné ohlasy. Za poslední roky, kdy jsou tyto služby ze strany finančního úřadu zabezpečovány, si veřejnost na tyto výjezdy zvykla a již počátkem příslušného kalendářního roku avizují občané i zástupci obcí zájem o jejich opětovné poskytnutí. Důvodem je nejen lepší dostupnost kontaktního místa v místě bydliště občanů, ale i vstřícné a příjemné jednání pracovníků při poskytování informací a konkrétní pomoci s vyplněním daňových přiznání.