Komunální odpad

Upozorňujeme občany, že se vybírají poplatky za komunální odpad, psy a nájemné
Pokud můžete, poplatky prosím hraďte bezhotovostní platbou na účet vedený u Komerční banky 29524641/0100, kdy variabilní symbol je číslo vašeho domu. 
Poplatky můžete uhradit i v hotovosti.
Poplatky hradí všichni občané, kteří jsou přihlášeni v naší obci k trvalému pobytu bez vyjímky a majitelé objektů ve ktrerých není nikdo trvale přihlášen.
Poplatky: dospělí 550,-Kč děti do 15 let 250,-Kč každý pes 100,- Kč. 
Pokud nevíte částku můžete učinit dotaz na: podatelna@nesvacilka.cz nebo tel. 602 938 819 ráda vám odpovím.