Dotazník „Jak se žije v Nesvačilce“

 Vážení občané obce Nesvačilka,

zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení „Programu rozvoje obce Nesvačilka“ na období do roku 2020-2025. Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení.

Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje obce vypracovat, je nutná aktivní účast všech obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v podobě vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své názory na život v naší obci.

Jedná se o dotazník anonymní. Také Vás chci požádat, abyste dotazník vyplňovali individuálně, každý sám za sebe, nikoliv jeden společný dotazník za celou domácnost.

Pokyny pro zpracování dotazníku:

·      Každý respondent vyplňuje dotazník sám za sebe, individuálně.

·      Identifikační číslo (unikátní kód) v záhlaví dotazníků není možné spojit s danou osobou, slouží pouze jako ověřovací nástroj proti úmyslnému zneužití dotazníkového šetření.

·      Dotazník má možnost vyplnit každá osoba žijící v Nesvačilce starší patnácti let.

·      Dotazník se skládá z otázek, při kterých můžete vybírat své odpovědi z navržených možností formou zatrhnutí odpovědi a z otázek otevřených, u kterých máte možnost vypsat Váš názor či komentář k dané oblasti.

·      Dotazník vyplňujte postupně, některé otázky na sebe navazují.

·      Vyplněný dotazník máte možnost odevzdat v zalepené obálce do schránky na obecním úřadě.

·      Máte také možnost vyplnit dotazník elektronicky, zde je odkaz : https://forms.gle/D7VgsA3SwmEs9C7X6. Pro elektronické vyplnění je nutné zadat unikátní kód uvedený na tištěném dotazníku, který jste obdrželi.

·      Vyplněný dotazník odevzdejte nebo vyplňte nejpozději do 28.6.2019.

 

Děkuji jménem zpracovatelů za čas, který vyplnění dotazníku věnujete, těšíme se na Vaše názory.

 

Vít Lízal

starosta obce Nesvačilka