Upozornění na vloupání do domu

Upozorňujeme občany, že v regionu naší obce a okolních obcí dochází

ke krádežím v rodinných domech, naposledy v obcích Blučina a Velké Němčice.

 

Ke krádežím dochází v podvečer, v době stmívání.

Policie doporučuje, aby si občané více všímali pobytu cizích osob v obci,

především pak v okrajových částech obce.