Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Vít Lízal                - starosta -  předseda stavebního výboru
Martin Barták       - místostarosta 
Jan Hrdlička         - člen zastupitelstva
Lenka Husáková  - členka zastupitelstva - předsedkyně finanční výboru
Iva Husáková       - členka zastupitelstva - předsedkyně kulturního výboru
Josef Kulíšek       - člen zastupitelstva
Radek Lízal          - člen zastupitelstva - předseda kontrolního výboru
Pavel Nádeníček  - člen zastupitelstva
Hana Ondráčková - členka zastupitelstva

 


Členové výborů

Členové finančního výboru

Lenka Husáková - předsedkyně
Iva Rakovská 
Jakub Klimeš


Členové kontrolního výboru

Radek Lízal - předseda
Petr Životský
Lubomír Lízal


Členové kulturního výboru

Iva Husáková - předsedkyně
Hana Ondráčková
Jana Hönigová
Ludmila Fialová
Miroslava Podloucká


Členové stavebního výboru

Vít Lízal - předseda
Josef Kulíšek
Martin Barták


Jednací řád